Dränering

En dränering är ett komplext arbete som utförs i flera olika steg. Beroende på vilket system man väljer att använda kan processen variera. När man väljer vilket dräneringssystem man bör använda är det viktigt att tänka på hur husgrunden är samt den omgivande tomten. Trots att det kan variera beroende på vilka förutsättningar just du har finns det några gemensamma steg som sker vid en dränering.

  • Det första man gör vid en dränering är att gräva upp marken runt huset. Vanligtvis tar man en eller två sidor av huset i taget. Detta görs främst för att husgrunden kan undermineras om man gräver upp alla sidor samtidigt och detta är någonting man verkligen vill undvika.
  • Längst ner mot marken placeras en dräneringsslang. Slangen ska ha en lutning mot antingen ett avlopp eller en stenkista. Vanligt är att man placerar slangen på en dräneringsduk med grus som sedan viks för att täcka hela slangen.
  • För att skydda källarväggarna mot fukt brukar man även isolera väggarna från utsidan
  • När detta är på plats fylls dräneringsdiket med antingen grus eller singel
  • Efter det är det dags att dra dagvattenledningarna. Dessa tar hand om vatten från tak och asfalterade ytor. Tanken är att man ska leda bort vattnet från husgrunden för att på så vis skydda huset. Beroende på vilka förutsättningar man har kan detta ske på lite olika sätt. Några vanliga sätt är att dra ledningarna till en stenkista, dagvattenbrunn eller till det kommunala avloppssystem. Att dra ledningarna till det kommunala avloppssystemet är inte alltid tillåtet och det är viktigt att man tar reda på om det är tillåtet just där du bor.

Att tänka på vid en dränering

Om du går i tankarna på att genomföra en dränering men inte vet om det verkligen behövs finns det några riktmärken man brukar nämna. Har du problem med fukt eller kall luft, främst i källaren kan en dränering hjälpa. Det är även viktigt att ha koll på när den senaste dräneringen av ditt hus gjordes. Är det mer än 20 år sedan ditt hus dränerades sist anser vi att det finns många anledningar till varför man bör genomföra en ny dränering.

Om du planerar att dra dräneringsledningarna till det kommunala vattensystemet är det viktigt att du kontaktar din kommun i tid då ett godkännande av detta kan ta tid. Observera även att om du planerar att ha en stenkista på tomten kräver även detta ett godkännande från din kommun.

Ett annat tips som många inte tror är att dräneringar vintertid fungerar lika bra om inte bättre än sommartid. Anledningen till detta är att marken blir hårdare när det är kallare vilket gör att det smular mindre när man gräver.

Om man har rätt utrustning och anser att man har de kunskaper som krävs går det att genomföra en dränering själv. Vi på Söderklint Dränering råder dock alla att anlita kunnig expertis när man genomför något så omfattande som en dränering.